Speakers Academy® Theme 'A New Dawn' ©

Albert de Booij

  • Dutch / Nederlands
  • English / Engels
  • French / Frans
  • German / Duits

Oprichter en DGA van Speakers Academy®

STUDENT

Albert de Booij studeert al zijn hele leven. Wanneer het maar kan probeert hij kennis te vergaren, waarbij hij zich zo breed mogelijk oriënteert.
Na de middelbare school (HBS) reist hij, in zijn 'bohemienperiode', door Europa en verdient hij de kost als jazzpianist. Hij studeert gedurende een aantal jaren geschiedenis (Leiden),volgt pianolessen aan het conservatorium (Rotterdam) en bekwaamt zich in arrangeertechniek en compositieleer (Boston). In de loop der jaren behaalt hij een aantal universitaire studiecertificaten op het gebied van cultuurwetenschappen, muziektheorie en filosofie. Hij is gehuwd met de Argentijnse kunstenares Solange Kirschen (Sokia).

ORGANISATOR

Halverwege de jaren zeventig richt hij De Booij c.s. Party- en Congresarchitecten op. Tussen 1975 en 1997 verzorgt dit bedrijf circa 10.000 evenementen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Tevens organiseert De Booij c.s. talloze concerten in de congres- en concertzalen van de grote steden met internationale artiesten, onder wie Sarah Vaughan, Art Blakey, Charly Mingus, Udo Jürgens, Ivan Rebroff, Rhoda Scott en vele anderen. Ook buiten Nederland verzorgt De Booij entertainment en regisseert hij programma's, in het bijzonder voor cruisemaatschappijen en hotelketens. Als erkend expert op het gebied van nationaal en internationaal amusement opereert hij in die periode vanuit eigen kantoren in Düsseldorf, Bangkok, Boedapest en Rotterdam, met audities in onder andere New York, Chicago, Los Angeles, Singapore, Boedapest, Moskou en Kuala Lumpur.

ADVISEUR

Vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid en generalistische achtergrond groeit de behoefte om - naast de organisatie van bedrijfsevenementen, productpresentaties en congressen - een nieuwe organisatie te positioneren. De Booij wil daarmee originele en verfrissende denkbeelden en creatieve concepten kunnen aanreiken. Nieuwe inzichten en invalshoeken gepresenteerd door tópexperts. Dat resulteert in 1997 in de oprichting van Speakers Academy®. Dit instituut bemiddelt sindsdien (en doet in vele gevallen het management) voor prominente sprekers en dagvoorzitters op het gebied van kunst, politiek, wetenschap, cultuur en sport. Anno 2015 is Speakers Academy® - met duizenden aanvragen per jaar - de belangrijkste leverancier van nationale en internationale topsprekers in Europa.

STRATEEG

In 2001 begint hij samen met Pim Fortuyn de Speakers Academy® Uitgeverij BV, van waaruit  honderdduizenden boeken hun weg vinden in Nederland en België. Op 14 februari 2002 richt hij met Fortuyn de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) op, waarvoor hij de media-aanvragen coördineert. Als campagneleider en spindoctor doet De Booij veel ervaring op met alle media (radio, tv, geschreven pers) en de politiek. Tot de dag dat Pim Fortuyn overlijdt, fungeert De Booij als diens vertrouwensman. Op 15 mei 2002 behaalt de LPF de grootste overwinning in de parlementaire geschiedenis van Nederland. Enkele maanden later wordt De Booij gevraagd in het kabinet van VVD, LPF en CDA het ambt van staatssecretaris van Cultuur en Media te vervullen. Om belangenverstrengeling te voorkomen gaat hij niet op dit verzoek in. De dood van Pim Fortuyn is aanleiding de politieke arena en de LPF te verlaten.

OVERIGE ACTIVITEITEN

DGA Speakers Academy®. Lid van de Raad van Advies van M4B (Military Talent For Business Solutions). Lid van Caux Round Table. Oprichter van The Eagle Paradigm®, samen met prof. dr. ir. Guus Berkhout

ONDERWERPEN

De Booij spreekt over Management, Filosofie, Creativiteit, Marketing, Cultuur, Muziek, Strategie en Leiderschap. Hij heeft een toekomstvisie ontwikkeld, waarin hij bewust afwijkt van gebaande paden en begrippen die men als gemeengoed beschouwt opnieuw definieert.


Albert de Booij is ambassadeur van De Vrije Geest 

The Ritman Library


NADERE INFORMATIE

Postbus 22307, 3003 DH Rotterdam,
Telefoon: (010) 433 3322.
E-mail: albert@speakersacademy.nl
www.speakersacademy.com
www.albertdebooij.nl

Founder and CEO of Speakers Academy®

THE STUDENT

Albert de Booij has always studied with the aim to gather broad knowledge in as many fields as possible. After secondary school (HBS), he travelled through Europe, a bohemian period during which he made a living as a jazzpianist. For a number of years he studied history (Leiden), took piano lessons at the conservatory (Rotterdam), and acquired further qualifications in arranging techniques and composition studies (Boston). Through the years, he obtained a number of university certificates in the fields of cultural sciences, music theory, and philosophy. He is married to Argentinean artist Solange Kirschen, Sokia.

THE ORGANISER

Halfway through the Seventies, he set up his company De Booij c.s. Party and Congress Architects®. Between 1975 and 1997 this company organised approximately 10,000 events for international companies and governmental institutions. De Booij c.s. also organised countless concerts in conference and concert halls of major cities, presenting international artists such as Sarah Vaughan, Art Blakey, Charly Mingus, Udo Jürgens, Ivan Rebroff, Rhoda Scott and many others. De Booij provided entertainment outside Europe as well and directed programmes for, in particular, cruise companies and hotel chains. He is considered an expert in the fields of national and international entertainment and has operated from offices in Dusseldorf, Bangkok, Budapest and Rotterdam. Auditions have been held all over the world (Moscow, Bangkok, Kuala Lumpur, New York, Chicago, Los Angeles, Singapore, Budapest and Rotterdam).

THE ADVISER

His social engagement and generalist background made De Booij realise that he needed to create and position a new organisation in addition to the one organising company events, product presentations and conferences, that could produce original and refreshing ideas and creative concepts. Albert de Booij established Speakers Academy® in 1997, a platform for new insights and points of view presented by top experts. This institute mediates for (and in many cases handles the management of) prominent speakers and chairpersons in the fields of arts, politics, sciences, culture and sports. Receiving thousands of requests per year, Speakers Academy® is the main supplier of national and international top speakers in Europe.

THE STRATEGIST

On the 14th of February, 2002, Albert de Booij founded the political party List Pim Fortuyn (LPF) together with Fortuyn and coordinated media requests. As a campaign leader and spin doctor, De Booij acquired a lot of experience in dealing with all media types (radio, television, written press) and the political world. On the 15th of May, 2002, LPF achieved the biggest victory in Dutch parliamentary history. In July 2002, De Booij was offered the office of State Secretary of Culture and Media in the VVD, LPF and CDA cabinet. To avoid any 'conflicts of interest' though, he decided not to accept the offer. After the murder on Fortuyn he left the LPF-party and the political arena.

THE TOPICS

De Booij speaks about Management, Philosophy, Creativity, Marketing, Culture, Music, Strategy and Leadership. He has developed a vision on the future in which he goes off the beaten track deliberately and redefines concepts that are considered to be common property. Together with prof. dr. ir. Guus Berkhout Albert de Booij founded The Eagle Paradigm®, helping companies, governments and organisations to create and sustain a competitive new and strong future.

FOR FURTHER INFORMATION

P.O. Box 22307 3003 DH Rotterdam, the Netherlands
Phone: +31(0)104333322
E-mail: albert@speakersacademy.com
www.speakersacademy.com
www.albertdebooij.com

Fondateur et PDG de Speakers Academy®

L'étudiant

Albert de Booij a toujours étudié dans le but d'acquérir des connaissances aussi étendues que possible. Après des études secondaires, il voyage à travers l'Europe et mène une vie de bohème au cours de laquelle il gagne sa vie comme pianiste de jazz. Revenu aux Pays-Bas, il étudie l'histoire et prend des leçons de piano au conservatoire (Rotterdam) et de composition (Boston). Au fil des ans, il obtient plusieurs diplômes universitaires dans les domaines des sciences et de la philosophie. Il est marié à l'artiste argentine Solange Kirschen, Sokia.

L'ORGANISATEUR

Au milieu des années soixante-dix, il fonde sa première société : De Booij c.s., party & congres architekteno Une société qui -entre 1975 et 1997- organise quelque 10.000 événements pour des institutions gouvernementales. C.s. De Booij organise aussi d'innombrables concerts dans les théâtres et Palais des congrès des grandes villes, produisant des artistes de renommée internationale tels que Sarah Vaughan, Art Blakey, Charly Mingus, Udo Jurgens, Ivan Rebroff, Rhoda Scott, et bien d'autres. Albert de Booij organise en outre des divertissements en dehors des frontières européennes, il se charge de la réalisation de programmes et présidents d'un jour dans les domaines artistique, politique, scientifique, culturel et sportif. Avec quelque 5.000 demandes annuelles émanent des entreprises comme des organisations gouvernementales et non gouvernementales, Speakers Academy® est le principal fournisseur de conférenciers de professionnels haut niveau, tant nationaux qu'internationaux.

LE STRATÈGE

Le 14 février 2002, avec Pim Fortuyn, il fonde le parti politique Lijst Pim Fortuyn (LPF) et coordonne les médias. Au cours de cette période, en tant que chef de campagne, il acquiert une grande expérience avec tous les types de médias ainsi qu'avec le monde politique. Le 15 mai de cette même année, le LPF remporte la plus grande victoire de l'histoire parlementaire des Pays-Bas. Albert de Booij est invité à siéger au gouvernement de coalition en tant que Ministre d'Etat à la culture et aux Médias. Il refuse en raison de conflits d'intérêts et quitte la scène politique après l'assassinat de Pim Fortuyn.

LES SUJETS

Le fondateur de Speakers Academy® parle de gestion, de philosophie, de créativité, de marketing, de culture, de musique, de stratégie et de leadership destiné aux compagnies de croisière et chaînes d'hôtels pour lesquelles il organise des auditions un peu partout dans le monde. Il a développé une vision de l'avenir qui sort des sentiers battus et redéfinit les concepts de biens communs. Considéré comme un expert dans le domaine du divertissement national et international, il opère alors depuis ses bureaux à Dusseldorf, Bangkok, Budapest et Rotterdam.

LE CONSEILLER

Ressentant le besoin d'un engagement social plus vaste, dans un contexte plus général, il décide de créer une nouvelle organisation en parallèle à sa société organisatrice d'événements, de présentations de produits et de congrès. Une entreprise qui produirait des idées originales et novatrices, des concepts créatifs, de nouveaux éclairages et points de vue présentés par de grands experts. En 1997, il fonde alors la Speakers Academy®. Cet institut (et dans bien des cas assure la gestion) d'éminents orateurs et organisations à créer un avenir nouveau, solide, compétitif et durable.

POUR DE PLUS AMPLES

INFORMATIONS
5, Rue de Castiglione, 5ème étage,
75001 Paris, France
T: +33 1 53 45 10 62
E-mail: albert@speakersacademy.fr
www.speakersacademy.com/fr
www.albertdebooij.com

Gründer und Geschäftsführer von Speakers Academy® GmbH

DER STUDENT

Der Hintergrundgedanke von Albert de Booij während des Studierens bestand hauptsächlich darin möglichst breit gefächertes Wissen in vielen verschiedenen Bereichen zu erlangen. Nach Abschluss des Gymnasiums (HBS) reiste der 'Bohémien' als Jazzpianist durch ganz Europa. Einige Jahre lang studierte er daraufhin Geschichte (Leiden, Niederlande), nahm Klavierunterricht an der Codarts (Kunstfachhochschule in Rotterdam) und erwarb weitere Qualifikationen durch das Studium der Kompositionslehre in Boston, USA. Durch die Weiterbildungen erzielte er Abschlüsse in den Bereichen Kulturwissenschaft, Musiktheorie und Philosophie. Außerdem ist De Booij verheiratet mit der argentinischen Künstlerin Solange Kirschen, Sokia.

DER VERANSTALTER

Mitte der 70-er Jahre gründete er seine Firma mit dem Namen: De Booij c.s. Party and Congress Architects®. Zwischen 1975 und 1997 organisierte das Unternehmen ungefähr 10.000 Events für internationale Firmen und staatliche Institutionen. De Booij c.s. veranstaltete außerdem zahlreiche Konzerte in Konferenz- und Konzerthallen endloser Großstädte, in denen internationale Artisten wie Sarah Vaughan, Art Blakely, Charly Mingus, Udo Jürgens, Ivan Rebroff, Rhoda Scott und viele weitere namhafte Darsteller auftraten. De Booij organisierte Events auch außerhalb Europa, hauptsächlich für Cruise Unternehmen und Hotelketten. Er galt als national und international anerkannter Experte des Entertainments, wobei er das operative Geschäft von verschiedenen Büros in Düsseldorf, Bangkok, Budapest und Rotterdam leitete. Darbietungen wurden weltweit in verschiedenen Metropolen aufgeführt, darunter u.a. Moskau, Bangkok, Kuala Lumpur, New York, Chicago, Los Angeles, Singapur, Budapest und Rotterdam.

DER BERATER

Sein soziales Engagement und mittlerweile entstandene Wissensschatz führten dazu, dass De Booij nach einiger Zeit realisierte, dass eine neue Organisation, zusätzlich zu der die Firmenevents, Produktpräsentationen und Konferenzen organisierte, notwendig sei. Eine, die für neuartige und auffrischende Ideen, sowie kreative Konzepte steht. Daraufhin gründete Albert de Booij 1997 Speakers Academy®. Eine Plattform, die neue Ansichten und Sichtweisen darbieten sollte. Dieses Unternehmen setzte sich als Hauptaufgabe die Vermittlung (und in den meisten Fällen auch das Managen) prominenter Redner und Moderatoren aus den Bereichen rund um Kunst, Politik, Wissenschaft, Kultur und Sport. Mit mehreren tausend Anfragen pro Jahr entwickelte sich Speakers Academy® zum mittlerweile führenden Rednerbüro in Europa, was die Vermittlung nationaler und internationaler Redner betrifft.

DER STRATEGE

Am 14. Februar 2002 rief Albert de Booij die Partei List Pim Fortuyn (LPF) ins Leben, zusammen mit Fortuyn. Als Kampagnenleiter und politischer Medienberater erlangte de Booij einige Erfahrungen im Zusammenhang mit allen Arten der Medienbranche (Radio, Fernsehen, Printmedien) und der politischen Ebene. Am 15.Mai 2002 erlangte die LPF den größten Triumph in der niederländischen parlamentarischen Geschichte. Juli 2002 erhielt De Booij das Angebot als Staatssekretär im Bereich Kultur und Medien in das Kabinett von VVD, LPF und CDA einzuziehen. Um jedoch mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden, lehnte er dieses Angebot ab. Nach dem Mord an Pim Fortuyn verließ De Booij das politische Areal wieder.

DIE THEMEN

De Booij referiert über Themen in den Bereichen Management, Philosophie, Kreativität, Marketing, Kultur, Musik, Strategieberatung und Führen von Mitarbeitern. Er entwickelte eine Zukunftsversion mit der er dem abseits gelegenen Pfad bewusst folgt und Konzepte neu definiert, die als Gemeingut gelten. Zusammen mit Prof. Dr. Ir. Guus Berkhout gründete Albert de Booij 'The Eagle Paradigm®', um Unternehmen, Staatseinrichtungen und Organisationen zu helfen eine neue, nachhaltige, wettbewerbsfähige und starke Zukunft zu realisieren.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Speakers Academy®.GmbH,
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0)30 700 159 665
eMail: albert@speakersacademy.de

www.speakersacademy.com/de
www.albertdebooij.com

Lezingen & presentaties

Albert de Booij is een ervaren spreker die zijn ervaringen en kennis graag deelt met toehoorders uit alle geledingen van de samenleving.

» Ik heb interesse