Speakers Academy® Theme 'A New Dawn' ©

Regeert de Leugen?

Regeert de Leugen?

Regeert de Leugen?

De leugen is een belangrijk instrument en maakt het maatschappelijk verkeer mogelijk: het is de noodzakelijke sociale smeerolie. Ondanks al die leugenachtigheid blijven mensen tegelijker tijd geobsedeerd door de waarheid. Zijn de media wel opgewassen tegen de steeds omvangrijkere leugenachtigheid in de moderne samenleving? De wereld is een ‘gemaskerd bal’ en de media moeten ontdekken wie en wat er achter de maskers zit.